fbpx

Author Archives: Jared

Roll Up! Roll Up!

Roll Up! Roll Up! Contact Your Local Dragon and get your advert in one if our local directories… experience what is quite possibly the most cost-effective advertising in the area! It’s THE handy local directory of choice, delivered door to door to 70,000 selected homes throughout North Wales! And that’s good for your business!

Gorffennaf Gwych!

Mae pawb yn mwynhau’r tywydd bendigedig yr mis yma! Cofiwch trefnu rhai o’r swyddi sydd angen i mewn neu tu allan i’r ty pan mae’n sych ac mae’r dyddiau’n hir! Os wyt ti’n byw yn Sir Fôn, Gwynedd neu Conwy da chi’n sicr o ddod o hyd i’r fusnes neu gwasanaeth da chi’n angen. Peidiwch […]

Jolly July!

We’re certainly having some fine weather so far this month! Remember to plan some of those jobs you need doing in or out of the house while it’s dry and the days are long. Whether you live in Anglesey, Gwynedd or Conwy you’re sure to find the business or service you need. So don’t delay […]

Seasons Greetings!

Seasons Greetings! Here’s hoping you’ve all had a great year? Thanks for using Your Local Dragon, we are looking forward to working with you again during the course of the next year! Best Wishes for 2017!

Cyfarchion y Tymor!

Cyfarchion y Tymor! Gobeithio mae pawb wedi cael flwyddyn dda? Diolch am defnyddio eich ‘Local Dragon’, da ni’n edrych ymlaen at gweithio hefo chdi yn ystod yr flwyddyn nesa! Dymuniadau gorau am 2017!

Nadolig Llawen oddi wrth Local Dragon

MERRY CHRISTMAS 2015

Diweddariad yr Ddraig!!

Da’ni di bod yn brysyr yn cwblhau, dylunio ac yn argraffu’r Dragon Directories i Hydref / Tachwedd. A fel arfer mae’r ‘llyfrau bach handi’ ma yn llawn fusnesau a gwasanaethau defnyddiol – Gei di weld! Felly gadw dy lygaid agor am Post Brenhinol yn gollwng un trwy’r drws yn fuan! Hefyd, be am dilyn ni […]

Dragon Update!!

We’ve had a busy time of late here at Dragon HQ! We’ve been finalising, designing & printing the October / November Dragon Directories! And as per usual, these ‘handy little books’ are full of lots of different kinds of helpful businesses and services – Just you wait and see. So keep your eyes peeled for […]

Haf o’r diwedd!

Haf o’r diwedd! A tywydd braf da ni’n cael hefyd! Os oes gen ti ardd sydd isio clirio, ella wyt isio decking newydd, neu wyt tisio creu cornel bach twt i ymlacio ynddo, edrych yn Your Local Dragon Directory! Mae gen ni pob math o pobl ynddo sy’n fodlon wneud yr gwaith caled er mwyn […]

Summer at last!

Summer at last! And what lovely weather we’re having! If you have a garden that needs clearing, some decking you’ve been wanting or a little relaxing area in your back yard that needs some attention, why not look in Your Local Dragon Directory! We’ve got all kinds of people who can do the hard work […]