fbpx

Monthly Archives: December 2016

Seasons Greetings!

Seasons Greetings! Here’s hoping you’ve all had a great year? Thanks for using Your Local Dragon, we are looking forward to working with you again during the course of the next year! Best Wishes for 2017!

Cyfarchion y Tymor!

Cyfarchion y Tymor! Gobeithio mae pawb wedi cael flwyddyn dda? Diolch am defnyddio eich ‘Local Dragon’, da ni’n edrych ymlaen at gweithio hefo chdi yn ystod yr flwyddyn nesa! Dymuniadau gorau am 2017!